Szablony HTML

Aby utworzyć nową stronę internetową, otwórz nowy Dokument HTML poprzez wybór Plik - Nowy.

Narzędziem do tworzenia nowych stron internetowych jest tryb układu sieciowego, który włączasz za pomocą Widok - Sieć Web.

Tworzenie nowej strony www

Prosimy o wsparcie!