Pomoc LibreOffice

Wideo zewnętrzne

Zaakceptuj ten film. Akceptując, uzyskasz dostęp do treści z YouTube, usługi świadczonej przez zewnętrzną stronę trzecią.

Polityka prywatności YouTube

Strony pomocy LibreOffice są wyświetlane w domyślnej przeglądarce internetowej systemu.

Pomoc odnosi się do domyślnych ustawień programu działającego w systemie z również domyślnymi ustawieniami. Opisy kolorów, ruchów myszy i innych elementów możliwych do konfigurowania mogą się różnić od tych występujących w programie i systemie.

warning

System pomocy dla wszystkich wersji oprogramowania bazuje na tych samych plikach źródłowych. Niektóre z opisanych funkcji mogą nie być dostępne w posiadanej przez użytkownika dystrybucji oprogramowania. Niektóre funkcje występujące w danej dystrybucji mogą nie być opisane w pomocy.


note

Strony pomocy rozszerzeń LibreOffice nadal korzystają ze starego systemu pomocy. Stare strony pomocy systemu Pomoc dostępne są tutaj.


Funkcje stron pomocy LibreOffice

Lista modułów

Znajduje się na górze strony. Kliknij, aby otworzyć listę rozwijaną, a następnie wybierz moduł LibreOffice, aby wyświetlić główną stronę wejściową modułu pomocy.

Lista języków (pomoc tylko online).

Dostępna tylko w wersji online, wybierz język, w którym ma być wyświetlana aktualna strona pomocy.

Indeks pomocy

Indeks pomocy wyświetla listę słów kluczowych dla wszystkich modułów LibreOffice. Kliknij dowolne słowo kluczowe na liście, aby otworzyć połączoną stronę pomocy.

Przeszukiwanie indeksu pomocy

Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym Szukaj. Wyszukiwanie jest wykonywane natychmiast podczas wpisywania słowa kluczowego.

Wyniki wyszukiwania są wyświetlane jako przefiltrowana lista dopasowań pogrupowana według nazwy modułu. Wyniki wyszukiwania zawierają również bliskie dopasowania. Pasujące części wyszukiwanego terminu są wyróżnione w każdym wyniku.

Nagłówek GLOBAL wskazuje dopasowanie słów kluczowych dotyczących więcej niż jednego modułu LibreOffice. Na przykład obramowania komórek dotyczą komórek arkusza kalkulacyjnego, a także komórek lub obramo tabeli tekstu i prezentacji.

Użyj ikon strzałek na dole indeksu, aby przewinąć do przodu lub do tyłu wpisy indeksu lub listę przefiltrowanych wyników.

Spis treści - Główne tematy pomocy

Wyświetla indeks głównych tematów wszystkich modułów.

Korzystanie z przeglądarki w celu uzyskania pomocy LibreOffice

Poruszanie się po stronach pomocy

Do poruszania się między stronami używaj przycisków Wstecz i Dalej w przeglądarce. W większości przeglądarek długie kliknięcie przycisku Wstecz powoduje wyświetlenie rozwijanej listy wcześniej odwiedzonych stron, a długie kliknięcie przycisku Dalej powoduje wyświetlenie listy odwiedzonych stron po bieżącej.

Tworzenie zakładek do stron pomocy

Użyj funkcji zakładek w przeglądarce, aby uzyskać szybki dostęp do odpowiednich stron pomocy. Aby dodać stronę do zakładek w większości przeglądarek:

 1. Otwórz menu Zakładki przeglądarki.

 2. Wybierz Dodaj zakładkę lub

  naciśnij +D w większości przeglądarek.

 3. Wpisz nazwę, folder i konkretne znaczniki zakładki.

 4. Zamknij okno dialogowe zakładek w przeglądarce internetowej.

Historia poruszania się po stronach pomocy

Każda odwiedzona strona pomocy jest zapisywana w historii przeglądarki internetowej. Aby otworzyć historię nawigacji:

 1. Wybierz menu Historia przeglądarki internetowej,

 2. Wybierz Pokaż historię.

 3. Kliknij dowolny wpis w głównym oknie historii, aby otworzyć odpowiednią stronę pomocy.

Kopiowanie zawartości pomocy do schowka

Zawartość strony pomocy można skopiować do schowka w systemie operacyjnym za pomocą standardowych poleceń kopiowania. Na przykład:

 1. Na stronie pomocy zaznacz tekst, który chcesz skopiować.

 2. Naciśnij +C.

Niektóre treści na stronach pomocy można skopiować do schowka systemowego jednym kliknięciem myszy. W takich przypadkach po najechaniu myszą na zawartość z możliwością kopiowania pojawia się podpowiedź. Na przykład następujący wiersz jest włączony do kopiowania:

=SUMA(A1:A10)

Wyszukiwanie na bieżącej stronie

Aby wyszukać na bieżącej stronie pomocy:

 1. Otwórz narzędzie wyszukiwania w przeglądarce internetowej, które jest zwykle dostępne za pomocą skrótu +F.

 2. W polu Wyszukaj wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Wybierz opcje wyszukiwania, których chcesz użyć.

 4. Naciśnij Enter.

Aby znaleźć poprzednie wystąpienie wyszukiwanego hasła na stronie, kliknij strzałkę w górę. Aby znaleźć następne wystąpienie, kliknij strzałkę w dół.

Informacje ogólne spisu treści

Ikony w dokumentacji

Są dostępne trzy ikony dostarczające dodatkowych, pomocnych informacji.

Ikona ostrzeżenia

Ikona Ważne! wskazuje ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa danych i systemu.


Ikona notatki

Ikona Uwaga wskazuje dodatkowe informacje, na przykład alternatywne sposoby osiągnięcia określonego celu.


Ikona wskazówki

Ikona Porada wskazuje wskazówki, jak pracować z programem w bardziej efektywny sposób.


Prosimy o wsparcie!