Zarządzanie zakładkami

Ikona

Użyj ikony Dodaj do zakładek, aby ustawić zakładkę dla bieżącej strony wyświetlanej w Pomocy.

Zakładki można znaleźć na karcie Zakładki.

Menu kontekstowe zakładki zawiera następujące polecenia:

Prosimy o wsparcie!