Znajdź - przeszukiwanie pełnotekstowe

Funkcja wyszukiwania pełnotekstowego dostępna w pomocy LibreOffice pomaga znaleźć dokumenty pomocy zawierające dowolną kombinację wpisanych słów. Aby przeprowadzić takie wyszukiwanie, należy wpisać jedno lub więcej słów w polu tekstowym Szukane hasło.

Pole tekstowe Szukane hasło zapamiętuje ostatnio wprowadzone słowa. Aby powtórzyć niedawne wyszukiwanie, należy kliknąć ikonę strzałki i wybrać pozycję z listy.

Po przeprowadzeniu wyszukiwania nagłówki dokumentów są sortowane na liście wyników według użyteczności (najbardziej trafne znajdują się na początku listy). Aby załadować odpowiedni dokument pomocy, należy kliknąć dwukrotnie wybraną pozycję lub wskazać pozycję i kliknąć przycisk Wyświetl.

Aby ograniczyć wyszukiwanie do nagłówków dokumentu, należy zaznaczyć pole wyboru Znajdź tylko w nagłówkach.

Zaznaczenie pola tekstowego Tylko całe wyrazy powoduje, że jest wyszukiwana dokładnie taka fraza, jaką wprowadzono. Zaznaczenie tego pola powoduje, że nie są znajdowane niekompletne słowa. Pola tego nie należy zaznaczać, jeśli szukane hasło ma zostać znalezione także w przypadku, gdy stanowi część dłuższego słowa.

Można wprowadzić dowolną kombinację szukanych fraz; frazy należy rozdzielać spacjami. W wyszukiwaniu nie jest rozróżniana wielkość liter.

Ikona wskazówki

Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz wyszukiwanie w indeksie zawsze dotyczy wybranej aplikacji pakietu LibreOffice. Odpowiednią aplikację należy wybrać za pomocą pola listy w pasku narzędzi przeglądarki pomocy.


Prosimy o wsparcie!