Wskazówki i wskazówki rozszerzone

Wskazówki i wskazówki rozszerzone pomagają podczas pracy.

Wskazówki

Wskazówki zawierają nazwy przycisków paska narzędzi. Aby wyświetlić wskazówkę, umieść wskaźnik nad przyciskiem paska narzędzi, aż pojawi się nazwa przycisku.

Wskazówki są również wyświetlane dla niektórych elementów dokumentu, takich jak nazwy rozdziałów podczas przewijania długiego dokumentu.

Ikona wskazówki

Wskazówki są zawsze włączone.


Wskazówki rozszerzone

Wskazówki rozszerzone zawierają krótki opis przycisków i poleceń. Aby wyświetlić rozszerzoną wskazówkę, naciśnij Shift+F1, a następnie wskaż przycisk lub polecenie.

Ikona wskazówki

Jeśli zamiast zwykłych wskazówek zawsze mają być prezentowane wskazówki rozszerzone, należy je włączyć, wybierając pozycje – LibreOffice – Ogólne.


Prosimy o wsparcie!