Wskazówki i wskazówki rozszerzone

Wskazówki i wskazówki rozszerzone pomagają podczas pracy.

Wskazówki

Wskazówki zawierają nazwy przycisków paska narzędzi. Aby wyświetlić wskazówkę, umieść wskaźnik nad przyciskiem paska narzędzi, aż pojawi się nazwa przycisku.

Wskazówki są również wyświetlane dla niektórych elementów dokumentu, takich jak hiperłącza, pola i wpisy indeksu.

tip

Wskazówki są zawsze włączone.


Wskazówki rozszerzone

Wskazówki rozszerzone zawierają krótki opis przycisków i poleceń. Aby wyświetlić rozszerzoną wskazówkę, naciśnij Shift+F1, a następnie wskaż przycisk lub polecenie.

tip

Jeśli zamiast zwykłych wskazówek zawsze mają być prezentowane wskazówki rozszerzone, należy je włączyć, wybierając pozycje – LibreOffice – Ogólne.


Prosimy o wsparcie!