Okno pomocy LibreOffice

Ikona ostrzeżenia

System pomocy dla wszystkich wersji oprogramowania bazuje na tych samych plikach źródłowych. Niektóre z opisanych funkcji mogą nie być dostępne w posiadanej przez użytkownika dystrybucji oprogramowania. Niektóre funkcje występujące w danej dystrybucji mogą nie być opisane w pomocy.


Okno Pomoc pokazuje aktualnie wybraną stronę pomocy.

Pasek narzędzi zawiera ważne funkcje do kontrolowania systemu pomocy:

Ikona

Ukrywa i pokazuje panel nawigacji.

Ikona

Przechodzi do poprzedniej strony.

Ikona

Przechodzi do następnej strony.

Ikona

Przechodzi na pierwszą stronę bieżącego tematu pomocy.

Ikona

Drukuje bieżącą stronę.

Ikona

Dodaje tę stronę do zakładek.

Ikona Szukaj

Otwiera okno dialogowe Znajdź na tej stronie.

Te polecenia znaleźć można również w menu kontekstowym dokumentu pomocy.

Strona pomocy

Możesz kopiować z Przeglądarki pomocy do schowka w swoim systemie operacyjnym za pomocą standardowych poleceń kopiowania. Na przykład:

 1. Na stronie pomocy zaznacz tekst, który chcesz skopiować.

 2. Naciśnij +C.

Aby przeszukać bieżącą stronę pomocy:

 1. Kliknij ikonę Znajdź na tej stronie.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Znajdź na tej stronie.

  Ikona notatki

  Możesz także kliknąć stronę Pomoc i nacisnąć +F.


 2. W polu Wyszukaj wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Wybierz żądane opcje wyszukiwania.

 4. Kliknij przycisk Znajdź.

  Aby znaleźć kolejne wystąpienie szukanej frazy na stronie, kliknij ponownie przycisk Znajdź.

Okienko nawigacji

W okienku nawigacji okna Pomoc są dostępne zakładki Zawartość, Indeks, Znajdź oraz Zakładki.

W polu listy znajdującym się na samej górze można wybrać inne LibreOfficemoduły pomocy. Na zakładkach Indeks oraz Znajdź są zawarte tylko dane związane z wybranym LibreOffice modułem.

Zawartość

Wyświetla indeks głównych tematów wszystkich modułów.

Indeks

Wyświetla listę słów kluczowych indeksu dla aktywnego modułu LibreOffice.

Znajdź

Umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania pełnotekstowego. Wyszukiwanie jest przeprowadzane w całym tekście pomocy wybranego modułu LibreOffice.

Zakładki

Zawiera zakładki zdefiniowane przez użytkownika. Zakładki można edytować lub usuwać. Kliknięcie zakładki powoduje przejście do odpowiedniej strony.


Prosimy o wsparcie!