Okno pomocy LibreOffice

Ikona ostrzeżenia

System Pomocy dla wszystkich wersji oprogramowania bazuje na tych samych plikach źródłowych. Niektóre z opisanych funkcji mogą nie być dostępne w posiadanej przez użytkownika dystrybucji oprogramowania. Niektóre funkcje występujące w danej dystrybucji mogą nie być opisane w Pomocy.


The Help window shows the currently selected Help page.

The Toolbar contains important functions for controlling the Help system:

Ikona

Hides and shows the navigation pane.

Ikona

Moves back to the previous page.

Ikona

Moves forward to the next page.

Ikona

Moves to the first page of the current Help topic.

Ikona

Prints the current page.

Ikona

Adds this page to your bookmarks.

Ikona Szukaj

Opens the Find on this page dialog.

Te polecenia znaleźć można również w menu kontekstowym dokumentu pomocy.

Strona Pomocy

You can copy from the Help Viewer to the clipboard on your operating system with standard copy commands. For example:

 1. Na stronie Pomocy zaznacz tekst, który chcesz skopiować.

 2. Press +C.

Aby przeszukać bieżącą stronę pomocy:

 1. Kliknij ikonę Znajdź na tej stronie.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Znajdź na tej stronie.

  Ikona notatki

  You can also click in the Help page and press +F.


 2. W polu Wyszukaj wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Wybierz żądane opcje wyszukiwania.

 4. Kliknij przycisk Znajdź.

  Aby znaleźć kolejne wystąpienie szukanej frazy na stronie, kliknij ponownie przycisk Znajdź.

Okienko nawigacji

W okienku nawigacji okna Pomoc są dostępne zakładki Zawartość, Indeks, Znajdź oraz Zakładki.

W polu listy znajdującym się na samej górze można wybrać inne LibreOfficemoduły Pomocy. Na zakładkach Indeks oraz Znajdź są zawarte tylko dane związane z wybranym LibreOffice modułem.

Zawartość

Wyświetla drzewiastą strukturę głównych stron Pomocy.

Indeks

Wyświetla listę słów kluczowych indeksu dla aktywnego modułu LibreOffice.

Znajdź

Umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania pełnotekstowego. Wyszukiwanie jest przeprowadzane w całym tekście Pomocy wybranego modułu LibreOffice.

Zakładki

Zawiera zakładki zdefiniowane przez użytkownika. Zakładki można edytować lub usuwać. Kliknięcie zakładki powoduje przejście do odpowiedniej strony.


Please support us!