Skróty klawaturowe bazy danych

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w bazach danych.

Działają również ogólne skróty klawiaturowe programu LibreOffice.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Skróty klawaturowe baz danych

W projekcie kwerendy

Skróty klawiaturowe

Effect

F6

Przeskakuje pomiędzy obszarami projektu kwerendy.

Delete

Usuwa tabelę z projektu kwerendy.

Tab

Zaznacza linię połączenia.

Shift+F10

Otwiera menu kontekstowe.

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Okno właściwości formantu

Skróty klawiaturowe

Effect

+strzałka w dół

Otwiera pole kombi.

+strzałka w górę

Zamyka pole kombi.

Shift+Enter

Wstawia nową linię.

Strzałka w górę

Ustawia kursor w poprzedniej linii.

Strzałka w dół

Ustawia kursor w następnej linii.

Enter

Zamyka bieżące pole wprowadzania i ustawia kursor w następnym polu.

+F6

Ustawia fokus na pierwszym formancie (nie działa w trybie projektu). Jest nim formant wymieniony jako pierwszy w Nawigatorze formularza.


Skróty klawiaturowe używane przy tworzeniu okien dialogowych Basic

Skróty klawiaturowe

Effect

+PgUp

Przeskakuje pomiędzy zakładkami.

+PgDn

Przeskakuje pomiędzy zakładkami.

F6

Jumps between windows.

Tab

Zaznaczanie formantów.

Shift+Tab

Zaznaczanie formantów w przeciwnej kolejności.

+Enter

Wstawia zaznaczony formant.

Klawisz strzałki

+strzałki

Przesuwa zaznaczony format w krokach co 1 mm w wybranym kierunku. W trybie edycji punktów zmienia rozmiar zaznaczonego formantu.

+Tab

W trybie edycji punktów przeskakuje do następnego uchwytu.

Shift++Tab

W trybie edycji punktów przeskakuje do poprzedniego uchwytu.

Esc

Opuszcza bieżące zaznaczenie.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Skrót klawiaturowy

Effect

Spacja

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania wierszy (o ile wiersz nie jest w trybie edycji).

+Spacja

Toggles row selection.

Shift+Spacja

Selects the current column.

+Page Up

Moves pointer to the first row.

+Page Down

Moves pointer to the last row.


Please support us!