Symbole

Otwiera pasek narzędzi Symbole, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Aby wykonać tę operację...

Icon Symbol Shapes

Symbole


Kliknij ikonę na pasku narzędzi Symbole, a następnie przeciągnij myszą wewnątrz dokumentu.

note

W przypadku niektórych kształtów są dostępne specjalne uchwyty, pociągnięcie za które powoduje zmianę właściwości kształtu. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na takim specjalnym uchwycie kursor zmienia się w rączkę.


Control points in a shape

Please support us!