Gwiazdy

Otwiera pasek narzędzi Gwiazdy, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Aby wykonać tę operację...

Ikona

Gwiazdki


Kliknij ikonę na pasku narzędzi Gwiazdy, a następnie przeciągnij myszą wewnątrz dokumentu.

Ikona notatki

W przypadku niektórych kształtów są dostępne specjalne uchwyty, pociągnięcie za które powoduje zmianę właściwości kształtu. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na takim specjalnym uchwycie kursor zmienia się w rączkę.


Please support us!