Okno dialogowe właściwości kwerendy

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

Aby wykonać tę operację...

In the Query Design View, choose Edit - Query Properties.


Wartości bez powtórzeń

Rozszerza utworzone wybrane polecenie z kwerendy SQL w bieżącej kolumnie przez parametr DISTINCT. Konsekwencją jest to, że takie same wartości występujące wielokrotnie są wypisane tylko jeden raz.

Limit

Adds a Limit to set the maximum number of records to return.

Please support us!