Klonuj formatowanie

Najpierw zaznacz fragment tekstu lub obiekt, po czym kliknij tę ikonę. Następnie kliknij inny tekst lub przeciągnij przez niego albo kliknij obiekt, aby zastosować takie samo formatowanie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Klonuj formatowanie.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Klonowanie.

Z panelu bocznego:

Z pasków narzędzi:

Ikona pędzla

Klonuj formatowanie


Prosimy o wsparcie!