Klonuj formatowanie

Najpierw zaznacz fragment tekstu lub obiekt, po czym kliknij tę ikonę. Następnie kliknij inny tekst lub przeciągnij przez niego albo kliknij obiekt, aby zastosować takie samo formatowanie.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Klonuj formatowanie Ikona na pasku narzędzi Standardowy.


Ikona

Klonuj formatowanie

Please support us!