Granica

Rozszerza utworzoną instrukcję SELECT kwerendy SQL o klauzulę GRANICA X. Można tego użyć do ograniczenia wyników kwerendy SQL do tych, które mieszczą się w pierwszej liczbie X.

Prosimy o wsparcie!