Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Fontwork

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork - Galeria


Fontwork - Galeria

W galerii Fontwork są widoczne podglądy obiektów Fontwork. Aby wstawić obiekt do dokumentu, należy wybrać obiekt i kliknąć przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!