Objaśnienia

Otwiera pasek narzędzi Objaśnienia, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Aby wykonać tę operację...

Ikona objaśnień

Objaśnienia


Kliknij pasek narzędzi Objaśnienia, a następnie przeciągnij myszą wewnątrz dokumentu; w wyniku przeciągnięcia zostanie narysowany kształt.

Ikona notatki

W przypadku niektórych kształtów są dostępne specjalne uchwyty, pociągnięcie za które powoduje zmianę właściwości kształtu. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na takim specjalnym uchwycie kursor zmienia się w rączkę.


Prosimy o wsparcie!