Jasność

Określa jasność zaznaczonego obiektu graficznego. Dozwolone są wartości z zakresu od -100% (sama czerń) do 100% (sama biel).

Icon Brightness

Jasność

Please support us!