Pasek filtra obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona

Filtr

Odwróć

W kolorowym obrazie odwraca wartości kolorów; w obrazie w skali szarości odwraca wartości jasności.

Ikona

Odwróć

Wygładź

Softens or blurs the image by applying a low pass filter.

Ikona

Wygładź

Wyostrz

Wyostrza obraz poprzez zastosowanie filtra górnoprzepustowego.

Ikona

Wyostrz

Usuń szum

Usuwa szum stosując filtr medianowy.

Ikona

Usuń szum

Solaryzacja

Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted.

Ikona

Solaryzacja

Parametry

Określa stopień i typ solaryzacji.

Wartość progowa

Określa stopień jasności (w procentach), powyżej którego piksele mają zostać poddane solaryzacji.

Odwróć

Określa, czy piksele poddawane solaryzacji mają zostać również odwrócone.

Efekt starzenia

All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.

Ikona

Efekt starzenia

Stopień efektu starzenia

Określa intensywność efektu starzenia w procentach. Przy 0% widoczne są wartości szarości dla wszystkich pikseli. Przy 100% pozostaje tylko kanał koloru czerwonego.

Plakat

Opens a dialog to determine the number of poster colors. This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.

Ikona

Plakat

Kolory plakatu

Określa, do jakiej liczby kolorów ma zostać zredukowany obraz.

Styl pop

Converts an image to a pop-art format.

Ikona

Styl pop

Rysunek węglem

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Ikona

Rysunek węglem

Uwypuklenie

Displays a dialog for creating reliefs. You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.

Ikona

Uwypuklenie

Źródło światła

Określa pozycję źródła światła. Źródło światła jest oznaczone kropką.

Mozaika

Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color. The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.

Ikona

Mozaika

Rozdzielczość elementów

Określa liczbę pikseli, które mają zostać połączone w poszczególne prostokąty.

Szerokość

Określa szerokość poszczególnych elementów.

Wysokość

Określa wysokość poszczególnych elementów.

Uwydatnione krawędzie

Uwydatnia lub wyostrza krawędzie obiektu.

Please support us!