Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, w tym polu na pasku Stanu pojawi się "*". Dotyczy to również nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Prosimy o wsparcie!