Tryb wyboru

Przełącza pomiędzy różnymi trybami zaznaczania.

Kliknij to pole, aby otworzyć menu podręczne z następującymi opcjami:

Tryb

Efekt

Zaznaczenie standardowe

Jest to domyślny tryb zaznaczania dokumentów tekstowych. Za pomocą klawiatury można dokonywać zaznaczania za pomocą Shift+klawisz nawigacyjny (strzałki, Home, End, Page Up, Page Down). Za pomocą myszy kliknij tekst w miejscu, w którym chcesz zaznaczyć początek, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przejdź na koniec zaznaczenia. Zwolnij przycisk, aby zakończyć zaznaczanie.

Zaznaczenie rozszerzone

Użyj myszy, klawiszy strzałek lub klawiszy Home i End, aby rozszerzyć lub przyciąć bieżące zaznaczenie. Kliknięcie w dowolnym miejscu tekstu powoduje zaznaczenie obszaru między bieżącą pozycją kursora a pozycją kliknięcia.

Przytrzymaj klawisz Shift, aby tymczasowo aktywować rozszerzony tryb zaznaczania.

Dodawanie zaznaczenia (Shift+F8)

Użyj tego trybu, aby zaznaczyć wiele zakresów tekstu. Każde nowe zaznaczenie za pomocą myszy lub klawiatury jest dodawane jako nowe zaznaczenie.

Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby tymczasowo aktywować tryb dodawania zaznaczenia.

Zaznaczenie blokowe (+Shift+F8)

Użyj tego trybu, aby zaznaczyć nieciągły blok tekstu.

Przytrzymaj klawisz Alt, aby tymczasowo aktywować tryb zaznaczenia blokowego.


Prosimy o wsparcie!