Tryb wstawiania

Wyświetla bieżący tryb wstawiania. Możesz przełączać się między WSTAW = wstawiaj i ZAST = zastępuj.

Kliknij pole, aby przełączać tryby (z wyjątkiem IDE LibreOffice Basic, gdzie aktywny jest tylko tryb Wstawiaj). Jeśli kursor znajduje się w dokumencie tekstowym, możesz także użyć klawisza Insert (jeśli jest dostępny na twojej klawiaturze), aby przełączać tryby.

Tryb

Wynik

WSTAW

W trybie wstawiania nowy tekst jest wpisywany w pozycji kursora, a dalszy tekst jest przesuwany się w prawo. Kursor ma postać pionowej linii.

ZAST

W trybie nadpisywania istniejący tekst jest zastępowany nowym. Kursor ma postać grubiej pionowej linii.


Prosimy o wsparcie!