Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Double-clicking this field opens the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Otwiera menu kontekstowe pola, na którym są dostępne różne współczynniki powiększenia.

Please support us!