Tekst źródłowy HTML

Wyświetla tekst źródłowy bieżącego dokumentu HTML. Widok ten jest dostępny podczas tworzenia nowego dokumentu HTML lub edycji już istniejącego.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - HTML Source.

Otwórz menu kontekstowe w dokumencie HTML.

Icon

Tekst źródłowy HTML


In HTML Source mode, you can view and edit the tags of HTML. Save the document as a plain text document. Assign an .html or .htm extension to designate the document as HTML.

Please support us!