Tekst źródłowy HTML

Wyświetla tekst źródłowy bieżącego dokumentu HTML. Widok ten jest dostępny podczas tworzenia nowego dokumentu HTML lub edycji już istniejącego.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Kod źródłowy HTML.

Z pasków narzędzi:

Ikona źródła HTML

Tekst źródłowy HTML


W trybie Źródło HTML możesz przeglądać i edytować znaczniki HTML. Zapisz dokument jako zwykły dokument tekstowy. Przypisz rozszerzenie .html lub .htm, aby oznaczyć dokument jako HTML.

Prosimy o wsparcie!