Włącz/wyłącz automatyczne sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni podczas pisania, wszystkie błędy są na bieżąco podkreślane.

Włącz/wyłącz automatyczne sprawdzanie pisowni

Włącz/wyłącz automatyczne sprawdzanie pisowni

Błędy podczas pisania są podkreślane czerwonym szlaczkiem. Jeśli najedziesz kursorem na słowo w ten sposób oznaczone i otworzysz menu kontekstowe (dostępne pod prawym przyciskiem myszy), zobaczysz listę proponowanych słów poprawnych. Jeśli popełnisz ten sam błąd w innym miejscu dokumentu, błąd zostanie poprawiony automatycznie.

Aby dodać pary wyrazów do Autokorekty,otwórz menu kontekstowe Autokorekty i wybierz Autokorekta. W podmenu dokonaj swojego wyboru. Słowo zostanie zamienione i dokonane ustawienie zostanie zapisane.

Prosimy o wsparcie!