Zaznaczenie

Pozwala zaznaczać obiekty w bieżącym dokumencie.

Ikona

Zaznaczenie

Aby zaznaczyć obiekt, kliknij go strzałką. Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt, przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół obiektów. Aby dodać obiekt do zaznaczenia, naciśnij Shift, a następnie kliknij obiekt.

Prosimy o wsparcie!