Wartości bez powtórzeń

Rozszerza utworzone wyrażenie SELECT kwerendy SQL w bieżącej kolumnie o parametr DISTINCT. Konsekwencją jest to, że identyczne wartości występujące wiele razy są wyświetlane tylko raz.

Ikona wartości bez powtórzeń

Wartości bez powtórzeń

Prosimy o wsparcie!