Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

W trybie Natywny SQL możesz wprowadzać polecenia SQL, które nie są interpretowane przez LibreOffice, ale zamiast tego są przekazywane bezpośrednio do źródła danych. Jeśli nie wyświetlisz tych zmian w widoku projektu, nie możesz wrócić do widoku projektu.

W natywnym trybie SQL instrukcja SQL jest przekazywana bezpośrednio do powiązanego systemu bazy danych bez analizowania przez program LibreOffice. Na przykład jeśli dostęp do bazy jest realizowany przez interfejs ODBC, łańcuch SQL jest przekazywany do sterownika ODBC i tam przetwarzany.

Ikona wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

Kliknij ikonę ponownie, aby powrócić do normalnego trybu, w którym zmiany w Kwerenda (widok projektu) są synchronizowane z dozwolonymi zmianami przez SQL.

Prosimy o wsparcie!