Dodaj tabele

In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task. When creating a query or a new table presentation, select the corresponding table to which the query or table presentation should refer. When working with relational databases, select the tables between which you want to build relationships.

Wstawione tabele są wyświetlane wraz z listą pól zawartych w tabeli w oddzielnym oknie w oknach projektu kwerendy lub relacyjnej bazy. Istnieje możliwość określenia rozmiaru i kolejności tego okna.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Tabela

Nazwa tabeli

Wyświetla wszystkie dostępne tabele. Aby wstawić tabelę, należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Dodaj. Można także kliknąć dwukrotnie nazwę tabeli, co spowoduje wyświetlenie okna zawierającego pola tabeli w górnej części okna projektu kwerendy lub bazy relacyjnej.

Dodaj

Wstawia aktualnie zaznaczoną tabelę.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe Dodaj tabele.

Please support us!