Dodaj tabele

W oknie dialogowym Dodaj tabele wybierz tabele potrzebne do bieżącego zadania. Tworząc kwerendę lub nowy widok w tabeli, wybierz odpowiednią tabelę, do której ma się odwoływać kwerenda lub widok. Jeśli pracujesz z relacyjnymi bazami danych, wybierz tabele, między którymi chcesz utworzyć relację.

Wstawione tabele są wyświetlane wraz z listą pól zawartych w tabeli w oddzielnym oknie w oknach projektu kwerendy lub relacyjnej bazy. Istnieje możliwość określenia rozmiaru i kolejności tego okna.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja.


Tabela

Nazwa tabeli

Wyświetla wszystkie dostępne tabele. Aby wstawić tabelę, należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Dodaj. Można także kliknąć dwukrotnie nazwę tabeli, co spowoduje wyświetlenie okna zawierającego pola tabeli w górnej części okna projektu kwerendy lub bazy relacyjnej.

Dodaj

Wstawia aktualnie zaznaczoną tabelę.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe Dodaj tabele.

Prosimy o wsparcie!