Wyczyść kwerendę

Czyści kwerendę i usuwa wszystkie tabele z okna projektu.

Ikona czyszczenia kwerendy

Wyczyść kwerendę

Prosimy o wsparcie!