Wyczyść kwerendę

Czyści kwerendę i usuwa wszystkie tabele z okna projektu.

Clear Query Icon

Wyczyść kwerendę

Please support us!