Wykonaj kwerendę

Wykonuje kwerendę SQL i wyświetla jej wynik. Uruchomienie funkcji Wykonaj kwerendę nie powoduje zapisania kwerendy.

Funkcja Wykonaj kwerendę pozwala sprawdzić zapytanie. Gdy zapiszesz zapytanie, zostanie ono zapisane na stronie karty Kwerenda.

Ikona wskazówki

Aby uruchomić kwerendę z paska menu w oknie projektu kwerendy, wybierz Widok - Podgląd.


Ikona wykonania kwerendy

Wykonaj kwerendę

Prosimy o wsparcie!