Wykonaj kwerendę

Wykonuje kwerendę SQL i wyświetla jej wynik. Uruchomienie funkcji Wykonaj kwerendę nie powoduje zapisania kwerendy.

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

Ikona wskazówki

Aby uruchomić kwerendę z paska menu w oknie projektu kwerendy, wybierz Widok - Podgląd.


Run Query Icon

Wykonaj kwerendę

Please support us!