Setting Indents, Margins, and Columns

Wcięcia i marginesy bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów można definiować za pomocą myszy.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

W przypadku wybrania obiektu, obrazu lub obiektu rysunkowego na linijce są widoczne krawędzie obiektu. Krawędzie można przesuwać, przeciągając je myszą na linijce.

Jeśli kursor znajduje się w komórce tabeli, wcięcia zawartości komórki można zmienić, przeciągając je za pomocą myszy na linijce. Granice tabeli można przesuwać, przeciągając je na linijce albo przeciągając linie granicy.

Icon

Te ikony oznaczają lewe wcięcie pierwszego wiersza bieżącego akapitu (trójkąt u góry) oraz lewe wcięcie innych wierszy akapitu (trójkąt u dołu).

Icon

Ta ikona po prawej stronie linijki oznacza prawe wcięcie bieżącego akapitu.

Zadanie

Procedura

Ustawienie lewego wcięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij lewy dolny symbol w prawą stronę.

Ustawienie lewego wcięcia pierwszego wiersza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij lewy górny symbol w prawą stronę.

Ustawienie prawego wcięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij prawy symbol w lewą stronę.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

Podczas przesuwania wcięcia akapitu ustawione tabulatory nie ulegają zmianie. Jeśli ustawione tabulatory znajdą się poza marginesami akapitu, nie są wyświetlane, ale wciąż pozostają ustawione.


Please support us!