Ustawianie wcięć, marginesów i kolumn

Wcięcia i marginesy bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów można definiować za pomocą myszy.

Jeśli podzieliłeś stronę na kolumny lub kursor znajduje się w ramce z wieloma kolumnami, możesz zmienić szerokość kolumn i odstępy między nimi, przeciągając je na linijce za pomocą myszy.

W przypadku wybrania obiektu, obrazu lub obiektu rysunkowego na linijce są widoczne krawędzie obiektu. Krawędzie można przesuwać, przeciągając je myszą na linijce.

Jeśli kursor znajduje się w komórce tabeli, wcięcia zawartości komórki można zmienić, przeciągając je za pomocą myszy na linijce. Granice tabeli można przesuwać, przeciągając je na linijce albo przeciągając linie granicy.

Ikona

Te ikony oznaczają lewe wcięcie pierwszego wiersza bieżącego akapitu (trójkąt u góry) oraz lewe wcięcie innych wierszy akapitu (trójkąt u dołu).

Ikona

Ta ikona po prawej stronie linijki oznacza prawe wcięcie bieżącego akapitu.

Zadanie

Procedura

Ustawienie lewego wcięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij lewy dolny symbol w prawą stronę.

Ustawienie lewego wcięcia pierwszego wiersza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij lewy górny symbol w prawą stronę.

Ustawienie prawego wcięcia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij prawy symbol w lewą stronę.


tip

Aby zmienić lewe wcięcie drugiego i kolejnych wierszy akapitu, przytrzymaj , kliknij lewy dolny trójkąt i przeciągnij go w prawo.


note

Podczas przesuwania wcięcia akapitu ustawione tabulatory nie ulegają zmianie. Jeśli ustawione tabulatory znajdą się poza marginesami akapitu, nie są wyświetlane, ale wciąż pozostają ustawione.


Prosimy o wsparcie!