Źródło danych jako tabela

W widoku formularza uaktywnia dodatkowy widok tabeli. Kiedy funkcja Źródło danych jako tabela jest aktywna, w obszarze nad formularzem jest widoczna tabela.

Ikona

Źródło danych jako tabela

Widok tabeli i Widok formularza odzwierciedlają te same dane. Zmiany dokonane w tabeli są również widoczne w formularzu, a zmiany w formularzu są widoczne w tabeli.

Jeśli w dokumencie znajduje się kilka formularzy logicznych, w danej chwili w tabeli jest widoczny tylko jeden.

Prosimy o wsparcie!