Operatory porównania

W sekcji Warunek okna dialogowego Standardowy filtr można ustawić następujące operatory porównania.

Operator porównania

Efekt

Równy (=)

Pokazuje wartości równe zadanemu warunkowi.

Mniejsze niż (<)

Pokazuje wartości mniejsze niż zadany warunek.

Większe niż (>)

Pokazuje wartości większe niż zadany warunek.

Mniejsze lub równe (< =)

Pokazuje wartości mniejsze lub równe zadanemu warunkowi.

Większe lub równe (> =)

Pokazuje wartości większe lub równe zadanemu warunkowi.

Nie równe (< >)

Pokazuje wartości nierówne zadanemu warunkowi.

Największe

Pokazuje N (parametr w postaci wartości numerycznej) największych wartości.

Najmniejsze

Pokazuje N (parametr w postaci wartości numerycznej) najmniejszych wartości.

Największe %

Pokazuje największe N% (parametr w postaci wartości numerycznej) wszystkich wartości.

Najmniejsze %

Pokazuje najmniejsze N% (parametr w postaci wartości numerycznej) wszystkich wartości.


Prosimy o wsparcie!