Filtr standardowy

Określa warunki logiczne, na podstawie których filtrowane są dane tabeli. To okno dialogowe jest dostępne w arkuszach oraz tabelach i formularzach baz danych. Okno wyświetlane w bazach danych nie zawiera przycisku Więcej opcji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr standardowy.

Widok tabeli bazy danych: ikona Filtr standardowy na pasku narzędzi Baza danych.

Widok formularza: ikona Filtr standardowy na pasku Formularz.

Ikona filtra standardowego

Filtr standardowy


Kryteria filtrowania

Aby zdefiniować filtr, można określić typ wiersza, nazwę pola, warunek logiczny i wartość lub kombinację argumentów.

Operator

W połączeniu z następującymi argumentami można stosować operatory logiczne AND i OR.

Nazwa pola

Określa nazwę pól bieżącej tabeli, które mają zostać uwzględnione w argumencie. Jeśli nie ma tekstu, który mógłby służyć jako nazwy pól, w tym miejscu są widoczne identyfikatory kolumn.

Warunek

Określa operatory porównania, którymi można powiązać wpisy w polach Nazwa pola oraz Wartość.

Wartość

Określa wartość filtrowania pola.

Pole listy Wartość zawiera wszystkie możliwe wartości dla określonej Nazwy pola. Wybierz wartość, która ma być wykorzystana w filtrze. Można także wybrać wpisy - pusty - lub - niepusty -.

W przypadku korzystania z funkcji filtra w tabelach lub formularzach bazy danych wartość należy wpisać w polu tekstowym Wartość przeznaczonym do filtrowania.

Prosimy o wsparcie!