Filtr standardowy

Umożliwia określenie opcji filtrowania.

Do uszczegółowiania i łączenia opcji Autofiltru służy Filtr standardowy.

Ikona

Filtr standardowy

Program LibreOffice zapisuje bieżące ustawienia filtru i przywraca je przy następnym otwarciu tego okna dialogowego.

Aby usunąć bieżący filtr, kliknij ikonę Wyczyść filtr/sortowanie.

Prosimy o wsparcie!