Tekst

W przypadku wybrania opcji Tekst w oknie dialogowym Wstaw kolumny bazy danych zawartość danych wybranych w przeglądarce źródła danych jest wstawiana do dokumentu jako tekst. W tym oknie dialogowym można określić przesyłane pola lub kolumny bazy danych oraz sposób formatowania tekstu.

Jeśli wybrano więcej rekordów, można użyć funkcji Dane na tekst, w wyniku działania której pola korespondencji seryjnej są wstawiane odpowiednio do liczby rekordów.

Tekst

W obszarze Tekst za pomocą przycisku strzałki można wybrać kolumny tabeli bazy danych, do której ma być wstawiona zawartość pola.

Kolumny bazy danych

Wyświetla wszystkie kolumny tabeli bazy danych, które można zaznaczyć w polu listy, umożliwiając ich wstawienie do dokumentu. Wybierz kolumny bazy danych, które chcesz wstawić do dokumentu.

>

Przenosi pola zaznaczone na liście wyboru Kolumny bazy danych do pola wyboru. Aby wybrać pozycję, można ją także kliknąć dwukrotnie.

Wybierz

Wyświetla wybrane kolumny bazy danych, które mają zostać wstawione do dokumentu. Można tutaj również wpisać tekst. Tekst zostanie także wstawiony do dokumentu. Kolejność pozycji w polu wyboru odpowiada kolejności danych w dokumencie.

Format

Określa format, w jakim pola bazy danych mają zostać wstawione do dokumentu.

Z bazy danych

Akceptuje formaty bazy danych.

Wybierz

Umożliwia wskazanie formatu na liście, jeśli informacje na temat formatu pewnych pól danych nie mogą zostać zaakceptowane. Określone tutaj formaty są dostępne tylko w przypadku niektórych pól baz danych, np. pól numerycznych i logicznych. W przypadku wybrania pola bazy danych w formacie tekstowym nie ma możliwości wybrania żadnego formatu z listy - format tekstowy jest obsługiwany automatycznie.

Jeśli żądanego formatu nie ma na liście, wybierz opcję "Inne formaty" i zdefiniuj format w oknie dialogowym Format liczb.

Format liczb określony za pomocą listy wyboru zawsze dotyczy pola bazy danych wybranego w polu listy Kolumny bazy danych.

Styl akapitu

Wstawione akapity są domyślnie formatowane z użyciem bieżących stylów akapitu. Ten format odpowiada wpisowi "brak" w polu listy Styl akapitu. W tym miejscu można wybrać inne style akapitu, które mają zostać zastosowane w akapicie wstawianym do dokumentu. W tym polu listy są wyświetlane dostępne style akapitu zdefiniowane w programie LibreOffice i zarządzane za pomocą funkcji Katalog stylów.

Prosimy o wsparcie!