Tabela

W oknie dialogowym Wstaw kolumny bazy danych wybierz pozycję Tabela i wstaw wybrane dane do dokumentu jako tabelę. W tym oknie dialogowym można określić, które pola lub kolumny bazy danych są przesyłane oraz jak jest formatowany tekst tabeli.

Tabela

W obszarze Tabela za pomocą klawiszy strzałek można wybrać kolumny tabeli bazy danych, które mają zostać wprowadzone w tabeli tekstowej.

Kolumny bazy danych

Określa kolumny bazy danych, które mają być wstawione do tabeli tekstowej. Są tutaj widoczne wszystkie kolumny tabeli bazy danych, które nie zostały zaakceptowane w polu listy Kolumny tabeli. Pozycje są posortowane alfabetycznie.

Kolumny tabeli

Wyświetla wszystkie kolumny bazy danych, które mają zostać wstawione do dokumentu. Każdej odpowiedniej pozycji tabeli jest przypisywana oddzielna kolumna. Kolejność pozycji w polu listy Kolumny tabeli odpowiada kolejności danych w tabeli tekstowej.

>>

Przenosi wszystkie wymienione pola bazy danych do pola listy Kolumny tabeli. Do dokumentu zostają wstawione wszystkie pola wymienione w polu listy Kolumny tabeli.

>

Przenosi zaznaczone pole bazy danych do pola listy Kolumny tabeli. Aby przenieść pozycję do pola listy Kolumny tabeli, wybraną pozycję można także dwukrotnie kliknąć. Do dokumentu są wstawiane wszystkie pola wymienione w polu listy Kolumny tabeli.

<

Usuwa zaznaczone pole bazy danych z pola listy Kolumny tabeli. Usunięte pole nie jest wstawiane do dokumentu.

<<

Usuwa wszystkie pola bazy danych z pola listy Kolumny tabeli.

Format

Określa format, w jakim pola bazy danych mają zostać wstawione do dokumentu.

Z bazy danych

Akceptuje formaty bazy danych.

Wybierz

Umożliwia wskazanie formatu na liście, jeśli informacje na temat formatu pewnych pól danych nie mogą zostać zaakceptowane. Określone tutaj formaty są dostępne tylko w przypadku niektórych pól baz danych, np. pól numerycznych i logicznych. W przypadku wybrania pola bazy danych w formacie tekstowym nie ma możliwości wybrania żadnego formatu z listy - format tekstowy jest obsługiwany automatycznie.

Jeśli żądanego formatu nie ma na liście, wybierz opcję "Inne formaty" i zdefiniuj format w oknie dialogowym Format liczb.

Format liczb określony za pomocą listy wyboru zawsze dotyczy pola bazy danych wybranego w polu listy Kolumny bazy danych.

Ikona notatki

Aby wstawić do dokumentu dane w postaci tabeli, musi być aktywna prawidłowa opcja Tabela. Następnie pole bazy danych można wybrać w polu listy Kolumny tabeli i zdefiniować jego formatowanie. Zmiany w formatach liczb zostają zastosowane do ostatnio wybranych elementów. Nie ma znaczenia, czy pole bazy danych zostało wybrane za pomocą pola listy Kolumny bazy danych, czy pola listy Kolumny tabeli.


Wstaw nagłówek tabeli

Określa, czy dla kolumn tabeli tekstowej ma zostać zastosowany wiersz nagłówka.

Zastosuj nazwę kolumny

Wykorzystuje nazwy pól tabeli bazy danych jako nagłówki każdej kolumny tabeli tekstowej.

Utwórz tylko wiersz

Wstawia do tabeli tekstowej pusty wiersz nagłówka. Stosując opcję Utwórz tylko wiersz, w dokumencie można zdefiniować nagłówki inne niż nazwy pól bazy danych.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe, za pomocą którego można określić właściwości tabeli, takie jak krawędzie, tło i szerokość kolumn.

Autoformatowanie

Otwiera , w którym możesz wybrać style formatu, które zostaną natychmiast zastosowane podczas wstawiania tabeli.

Prosimy o wsparcie!