Wstaw kolumny bazy danych

Wstawia wszystkie pola zaznaczonego rekordu do bieżącego dokumentu w pozycji kursora. Ikona ta jest widoczna tylko podczas pracy z dokumentami tekstowymi lub arkuszami kalkulacyjnymi.

Ikona

Dane na tekst

Prosimy o wsparcie!