Odśwież

Odświeża wyświetlone dane. W środowisku współużytkowanym odświeżenie danych daje pewność, że są widoczne najnowsze dane.

Ikona odświeżania

Odśwież

Kliknięcie strzałki obok ikony Odśwież powoduje otwarcie podmenu zawierającego następujące polecenia:

Prosimy o wsparcie!