Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Aby wykonać tę operację...

Ikona sortowania rosnąco

Sortuj rosnąco


Zawsze sortowane są dane wybranego pola. Pole jest wybrane, gdy znajdzie się w nim kursor. Aby posortować dane w ramach tabeli, można także kliknąć główkę odpowiedniej kolumny.

Aby posortować więcej niż jedno pole danych, wybierz Dane - Sortuj, a następnie wybierz Kryteria sortowania, gdzie możesz połączyć kilka kryteriów sortowania.

Prosimy o wsparcie!