Włącz/wyłącz Eksplorator

Włącza i wyłącza widok eksploratora źródła danych. Ikona Włącz/wyłącz Eksplorator jest widoczna na pasku danych tabeli.

Ikona

Włącz/wyłącz Eksplorator

Bazy danych - przegląd

W eksploratorze źródła danych są widoczne źródła danych zarejestrowane w programie LibreOffice wraz z kwerendami i tabelami.

Nawiązywanie połączenia - Z chwilą wybrania tabeli lub kwerendy jest nawiązywane połączenie ze źródłem danych. Po otworzeniu połączenia nazwa źródła danych, pozycja Kwerendy lub Tabele oraz nazwa wybranej kwerendy lub tabeli są prezentowane pogrubioną czcionką.

Prosimy o wsparcie!