Zamknij Okno

Zamyka bieżące okno. Wybierz Okno - Zamknij okno lub naciśnij +F4. W podglądzie wydruku programów LibreOffice Writer i Calc możesz zamknąć bieżące okno, klikając przycisk Zamknij podgląd.

Jeśli przez wybranie Okno - Nowe okno otworzono dodatkowe widoki bieżącego dokumentu, polecenie to zamyka tylko widok bieżący.

Prosimy o wsparcie!