Następna strona

Przechodzi do następnej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona następnej strony

Następna strona

Prosimy o wsparcie!