Nowy dokument

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Nowy dokument.


Obraz okna dialogowego hiperłącza nowego dokumentu

Nowy dokument

Określa nazwę, ścieżkę i typ nowego dokumentu.

Edytuj teraz

Specifies that the new document is created and immediately opened for editing.

Edytuj później

Specifies that the document is created but it is not immediately opened.

Plik

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink.

Wybierz ścieżkę

Opens the Select Path dialog, where you can select a path.

Typ pliku

Specifies the file type for the new document.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Prosimy o wsparcie!