Dokument

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Dokument.


Hyperlink Doc Page Dialog Image

Dokument

Ścieżka

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

If the URL refers to a folder, the standard file manager in your operating system opens showing the contents of the specified folder.

Otwórz plik

Opens the Open dialog, where you can select a file.

Cel w dokumencie

Cel

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

Cel w dokumencie

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!