Poczta

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Poczta.


Hyperlink Mail Dialog Image

Poczta

Odbiorca

Assigns the specified email address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Źródła danych

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's Email data field from the data source browser into the Recipient text field.

Temat

Specifies the subject that is inserted in the subject line of the new message document.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!