Internet

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Internet.

Wybierz Wstaw - Hiperłącze.


Hyperlink Internet Dialog Image

Pola nazwy logowania, hasła i anonimowego użytkownika są dostępne tylko w przypadku adresów FTP.

Typ hiperłącza

Sieć Web

Creates an "http://" hyperlink.

FTP

Creates an "FTP://" hyperlink.

URL

Wprowadź adres URL pliku, który ma zostać otwarty po kliknięciu hiperłącza. Jeśli ramka docelowa nie zostanie określona, plik zostanie otwarty w bieżącym dokumencie lub ramce.

Nazwa logowania

Specifies your login name, if you are working with FTP addresses.

Hasło

Specifies your password, if you are working with FTP addresses.

Użytkownik anonimowy

Allows you to log in to the FTP address as an anonymous user.

Dodatkowe ustawienia

Ramka

Pozwala wprowadzić nazwę ramki, w której ma być otwarty powiązany plik lub wybrać wstępnie zdefiniowaną ramkę z listy. Jeśli pole pozostanie puste, powiązany plik zostanie otwarty w bieżącym oknie przeglądarki.

Formularz

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Zdarzenia

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Tekst

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Nazwa

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!