Informacje o dokumencie

Wyświetla informacje o aktywnym dokumencie LibreOffice Basic. Wyświetlane są nazwa dokumentu, biblioteka oraz moduł (rozdzielone kropkami).

Prosimy o wsparcie!