Zapisz rekord

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Icon Save

Zapisz dokument

Zmiany w zawartości rekordu są automatycznie zapisywane po przejściu do innego rekordu. Aby zapisać zmiany bez wybierania innego rekordu, należy kliknąć ikonę Zapisz rekord.

Please support us!