Edycja danych

Włącza lub wyłącza tryb edycji dla bieżącej tabeli bazy danych.

Ikona

Edycja danych

Edytowanie baz danych w sieciach

Aby dokonać zmian w bazie danych, z której korzysta więcej niż jedna osoba, musisz mieć odpowiednie prawa dostępu. Gdy modyfikujesz zewnętrzną bazę danych, LibreOffice nie zapewnia tymczasowego przechowywania wprowadzonych zmian. Zmiany są wysyłane bezpośrednio do bazy danych.

Prosimy o wsparcie!