Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wszelkie zmiany dokonane od czasu ostatniego zapisu zostają utracone.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Załaduj ponownie.

Z pasków narzędzi:

Ikona ponownego ładowania

Załaduj ponownie


Prosimy o wsparcie!