Ładuj URL

Wczytuje dokument znajdujący się pod wprowadzonym adresem URL. Możesz wpisać nowy adres URL, albo edytować adres URL lub wybrać jeden z listy. Wyświetla pełną ściężkę do bieżącego dokumentu.

Ikona wskazówki

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!